Zasady

Poniżej przedstawiamy najważniejsze elementy pełnego regulaminu walk Stalowej Areny, które przydadzą się zarówno widzom dla zrozumienia widowiska jak i nowym zawodnikom aspirującym do Stalowej Areny w celu właściwego przygotowania się. Głównym założeniem naszego regulaminu jest zapewnianie widzom efektownej i dynamicznej walki, a zawodnikom umożliwienie rzetelnego porównania ich umiejętności.

Czas trwania walki

1. 3 rundy po 2 minuty
2. Przerwa pomiędzy rundami trwa 1 minutę

Dopuszczona broń

1. Używamy tylko broni dostarczonej przez organizatora.
2. Ze względów bezpieczeństwa OBOWIĄZKOWE jest przywiązanie broni do ręki.

Dopuszczona tarcza

1. W Stalowej Arenie ograniczona jest wielkość tarczy. Maksymalny rozmiar tarczy to okrąg 60 na 60 cm. Rozmiar tarcz można zmieniać pomniejszając jeden wymiar kosztem drugiego czyli np. tarcza 70 x 50 także jest dopuszczona tak samo jak np. 50 na 40. Tarcze muszą po zmianach wymiarów zachować historyczny kształt.
2. Dopuszczone są stalowe imacze.
3. Nie są dopuszczone stalowe okucia rantów tarcz.
4. Do walki dopuszczane będą tylko tarcze z wyraźną krzywizną.
5. Tarcza musi być pomalowana w barwy zawodnika

Dopuszczona zbroja

1. Opancerzenie zawodnika musi zapewniać mu bezpieczeństwo i być poprawne historycznie.

Sposób punktowania

1. Walka sędziowana jest przez 3 sędziów systemem liczenia przewag.
2. Sędzią głównym prowadzącym walkę jest konferansjer
3. Każda runda jest oceniania osobno.
4. Sędziowie nie informują o wyniku runda przed zakończeniem całego pojedynku.
5. Walkę zwycięża zawodnik, który zwyciężył więcej rund lub jego przeciwnik poddał walkę.

Punktowanie

1. 1 punkt przyznawany jest za mocne trafienie bronią w strefę punktowaną z wyłączeniem krocza, stóp i dłoni
2. 1 punkt przyznawany jest za mocne trafienie tarczą w głowę lub tors oponenta
3. 1 punkt przyznawany jest za mocne kopnięcie powyżej pasa
4. 2 punkty przyznawane są za rzut skutkujący obopólnym upadkiem na ziemie. Punkty otrzymuje zawodnik, który po upadku znajduje się na górze po zakończeniu obalenia
5. 3 punkty przyznawane są za obalenie przeciwnika z zachowaniem własnej pozycji dominującej na dwóch punktach podparcia. W takiej sytuacji zawodnik może kontynuować uderzanie bronią i tarczą. Za każde mocne trafienie w głowę lub tors otrzymuje dodatkowe 1 punkt. W ten sposób zdobyć można maksymalnie 3 dodatkowe punkty. Maksymalny czas jaki może trwać walka na ziemi to 10 sekund. Jeżeli zawodnik w trakcie próby wstania ponownie upadnie lub zostanie przez przeciwnika popchnięty nie zeruje to powyższego licznika.
6. Klincz przerywany zostaje po 10 sekundach.

Faule i ostrzeżenia

1. Uderzenie w krocze lub stopę – utrata 2 punktów i ostrzeżenie.
2. Otrzymanie trzeciego ostrzeżenia za faul skutkuje poddaniem walki.
3. Uszkodzenie newralgicznego sprzętu ochronnego, broni lub tarczy powoduje przerwanie walki i otrzymanie ostrzeżenia. Zawodnik ma 1 minutą na poprawienie lub wymianę uszkodzonego elementu. Ostrzeżenie za uszkodzenie sprzętu doliczane są do ostrzeżeń za faule.
4. Jeśli dojdzie do kontuzji, uszkodzenia ciała lub sprzętu walka jest przerywana.
5. Jeśli zawodnik w wyniku kontuzji nie jest zdolny do kontynuowania walki, uznawany jest za pokonanego.

Przebieg walk

1. Walka rozpoczyna się na sygnał
2. Sędzia główny może przerwać walkę w sytuacji zagrażającej zdrowiu
3. Na 15 sekund przed końcem rundy rozbrzmiewa sygnał informujący o zbliżającym się końcu rundy
4. Po swojej rundzie zawodnicy wracają do swoich narożników startowych